தமிழ் பல்டி சாட்சி யின் அர்த்தம்

பல்டி சாட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிறழ் சாட்சி.