தமிழ் பலப்பம் யின் அர்த்தம்

பலப்பம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சிலேட்டுக் குச்சி.