தமிழ் பலர்பால் யின் அர்த்தம்

பலர்பால்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    உயர்திணையில் பலரைக் குறிப்பிடும் சொல்.