தமிழ் பலவின்பால் யின் அர்த்தம்

பலவின்பால்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    அஃறிணையில் பலவற்றைக் குறிப்பிடும் சொல்.