தமிழ் பலிபீடம் யின் அர்த்தம்

பலிபீடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோயிலுக்குள் சன்னிதிக்கு எதிரில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வட்ட வடிவ மேற்பகுதியைக் கொண்ட மேடை.