தமிழ் பள்ளத்தாக்கு யின் அர்த்தம்

பள்ளத்தாக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மலைகளுக்கு இடையே அமைந்த (பெரும்பாலும் நதிகள் ஓடும்) பகுதி.