தமிழ் பழஞ்சோற்றுத் தண்ணீர் யின் அர்த்தம்

பழஞ்சோற்றுத் தண்ணீர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நீராகாரம்.

    ‘காலையில் பழஞ்சோற்றுத் தண்ணீர் குடித்தால் உடல் குளுமையாக இருக்கும்’