தமிழ் பழுப்பு நிலக்கரி யின் அர்த்தம்

பழுப்பு நிலக்கரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கரும் பழுப்பு நிறத்திலிருக்கும், அதிக எரிசக்தி இல்லாத நிலக்கரி.