தமிழ் பவுந்திரம் யின் அர்த்தம்

பவுந்திரம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மூல நோய்.