தமிழ் பாக்கியவதி யின் அர்த்தம்

பாக்கியவதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாக்கியம் பெற்றவள்.