தமிழ் பாகுநிலை யின் அர்த்தம்

பாகுநிலை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    ஒரு திரவத்தின் பாகு போன்ற தன்மையின் அடர்த்தி.