பாசி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பாசி1பாசி2

பாசி1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நீரில் அல்லது தொடர்ந்து நீர் படும் இடங்களில்) கரும் பச்சை நிறத்தில் படர்ந்து வளரும் ஒரு வகைத் தாவரம்.

    ‘படிக்கட்டில் ஜாக்கிரதையாகக் கால் வை. பாசி வழுக்கும்’

பாசி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பாசி1பாசி2

பாசி2

பெயர்ச்சொல்