தமிழ் பாடசாலை யின் அர்த்தம்

பாடசாலை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பள்ளிக்கூடம்.