தமிழ் பாடி யின் அர்த்தம்

பாடி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (பெண்கள்) மார்புப் பகுதியில் அணியும் உள்ளாடை.