தமிழ் பாடுபட்ட சுரூபம் யின் அர்த்தம்

பாடுபட்ட சுரூபம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    சிலுவையில் அறைந்த நிலையில் உள்ள இயேசுவின் உருவம்.

    ‘பாடுபட்ட சுரூபத்தின் முன் ஜெபித்தான்’