தமிழ் பாண்டம் யின் அர்த்தம்

பாண்டம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பெரும்பாலும் மண்ணால் செய்த) பாத்திரம்.

    ‘புளி வைத்திருக்கும் பாண்டம்’