தமிழ் பாண்டிக்குண்டு யின் அர்த்தம்

பாண்டிக்குண்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பல்லாங்குழி.