தமிழ் பாண்டித்தியம் யின் அர்த்தம்

பாண்டித்தியம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு புலமை; தேர்ச்சி.

    ‘அவர் வடமொழியில் பாண்டித்தியம் பெற்றிருந்தார்’