தமிழ் பாணன் யின் அர்த்தம்

பாணன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (முற்காலத்தில்) யாழ் முதலிய இசைக் கருவிகளை இசைத்துப் பாடும் கலைஞன்.