தமிழ் பாணம் யின் அர்த்தம்

பாணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அம்பு.

    உரு வழக்கு ‘அவர் என் மேல் தன் கடைசி பாணத்தைத் தொடுத்தார்’