தமிழ் பாணாக் காற்றாடி யின் அர்த்தம்

பாணாக் காற்றாடி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வால் இல்லாத பெரிய பட்டம்.