தமிழ் பாதசரம் யின் அர்த்தம்

பாதசரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கொலுசு.

    ‘வெள்ளிப் பாதசரம்’