தமிழ் பாதரசம் யின் அர்த்தம்

பாதரசம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெள்ளி நிறத்தில் பளபளப்புடன் திரவ நிலையில் இருக்கும் உலோகம்.