தமிழ் பாம்பாட்டி யின் அர்த்தம்

பாம்பாட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாம்பைப் பிடித்துப் பழக்கி மகுடி ஊதி ஆட வைப்பவன்.