தமிழ் பாய்மரப் படகு யின் அர்த்தம்

பாய்மரப் படகு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காற்றின் விசையால் செல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் பாய்கள் கட்டப்பட்ட படகு.