தமிழ் பாரதம் யின் அர்த்தம்

பாரதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இந்திய நாட்டுக்கு வழங்கும் மற்றொரு பெயர்.