தமிழ் பாரவண்டி யின் அர்த்தம்

பாரவண்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுமை ஏற்றிச் செல்லும் மாட்டு வண்டி.