தமிழ் பாரி நாயனம் யின் அர்த்தம்

பாரி நாயனம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    அளவில் பெரியதாகக் காணப்படும் ஒரு வகை நாகசுரம்.