தமிழ் பாறை உப்பு யின் அர்த்தம்

பாறை உப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாறைகளிலிருந்து கிடைக்கும் சமையல் உப்பு.