தமிழ் பாலகன் யின் அர்த்தம்

பாலகன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இளம் சிறுவன்; ஆண் குழந்தை.

    ‘ஒன்றும் அறியாப் பாலகன்’