தமிழ் பால்முட்டி யின் அர்த்தம்

பால்முட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பால் கறக்கப் பயன்படுத்தும் கலயம் அல்லது செம்பு.