தமிழ் பாலர் பள்ளி யின் அர்த்தம்

பாலர் பள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறு குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்படும் பள்ளி.