தமிழ் பால்வடி யின் அர்த்தம்

பால்வடி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேங்காய்ப்பால் வடிகட்டப் பயன்படும், துளைகள் உள்ள உலோகச் சாதனம்.