தமிழ் பாலியல் தொழில் யின் அர்த்தம்

பாலியல் தொழில்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு பணம் பெற்று உடலுறவு கொள்ளும் தொழில்.