தமிழ் பால் சாம்பிராணி யின் அர்த்தம்

பால் சாம்பிராணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மணம் மிகுந்த வெள்ளை நிறச் சாம்பிராணி.