தமிழ் பாவலர் யின் அர்த்தம்

பாவலர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பாக்கள் இயற்றும் திறன் உள்ளவர்; கவிஞர்.