தமிழ் பாஷ்யம் யின் அர்த்தம்

பாஷ்யம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (தத்துவ, இலக்கண நூல்களுக்கு எழுதப்பட்ட) விரிவான உரை.