தமிழ் பிங்கான் யின் அர்த்தம்

பிங்கான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (உணவு சாப்பிடுவதற்கு உரிய) தட்டு.

    ‘அலுமினியப் பிங்கான்’
    ‘பிங்கானில் சாப்பாடு வை!’