பிசகு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பிசகு1பிசகு2

பிசகு1

வினைச்சொல்பிசக, பிசகி

 • 1

  எலும்பு மூட்டு இருக்கும் இடத்தை விட்டுச் சற்று விலகுதல்; நழுவுதல்.

  ‘இப்படிக் கண்டபடியெல்லாம் யோகாசனம் செய்தால் கழுத்து பிசகிவிடும்’
  ‘பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது தோள்பட்டை பிசகிவிட்டதால் நான் போட்டியில் கலந்துகொள்ளவில்லை’

 • 2

  (சீரான போக்கு, ஒழுங்கு முதலியவற்றிலிருந்து) விலகுதல்; தவறுதல்.

  ‘இந்த அறுவைச் சிகிச்சையில் சற்றுப் பிசகினாலும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்’
  ‘வாடகையை மட்டும் தேதி பிசகாமல் அவர் கொடுத்துவிடுவார்’
  உரு வழக்கு ‘உனக்குப் புத்தி பிசகிவிட்டதா என்ன? ஏன் இப்படி உளறுகிறாய்?’

 • 3

  இசைத்துறை
  (சுருதி, தாளம் போன்றவை) முறையான போக்கிலிருந்து விலகுதல் அல்லது பிறழ்தல்.

  ‘பாட்டில் ஓர் இடத்தில் தாளம் பிசகிவிட்டது’

பிசகு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பிசகு1பிசகு2

பிசகு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  தவறு.

  ‘உன்னிடம் இந்த வேலையை ஒப்படைத்தது பிசகுதான்’

 • 2

  ஒழுங்கைக் குலைக்கிற வகையில் ஏற்படும் மாற்றம்.

  ‘தாளப் பிசகு’