தமிழ் பிசுக்கு யின் அர்த்தம்

பிசுக்கு

வினைச்சொல்பிசுக்க, பிசுக்கி

 • 1

  (ஒன்றை) பிதுக்குதல்.

  ‘கட்டியைப் பிசுக்கிச் சிதலை எடுத்து விடு’
  ‘ஆட்டின் பாலை நன்றாகப் பிசுக்கியெடு; இல்லாவிட்டால் மடி கட்டிவிடும்’

தமிழ் பிசுக்கு யின் அர்த்தம்

பிசுக்கு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (எண்ணெய் படிவதால் ஏற்படும்) பிசுபிசுப்பு.

  ‘எண்ணெய்ப் பிசுக்கேறிய தலையணை’
  ‘அழுக்கையும் பிசுக்கையும் உடனே அகற்றும் சலவைத்தூள்’