தமிழ் பிட்டி யின் அர்த்தம்

பிட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு இடுப்பெலும்பைச் சுற்றியுள்ள பகுதி.