தமிழ் பிடிகுவளை யின் அர்த்தம்

பிடிகுவளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கைப்பிடி வைத்த சிறிய குவளை.