தமிழ் பிடிவாரண்ட் யின் அர்த்தம்

பிடிவாரண்ட்

பெயர்ச்சொல்