தமிழ் பிணங்கு யின் அர்த்தம்

பிணங்கு

வினைச்சொல்பிணங்க, பிணங்கி

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (ஒருவரோடு) மாறுபாடு கொள்ளுதல்.

  • 2

    உயர் வழக்கு சண்டைபோடுவது போல் பாவனைசெய்தல்; ஊடுதல்.