தமிழ் பிணைக்கைதி யின் அர்த்தம்

பிணைக்கைதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பணயக்கைதி.