தமிழ் பிணைத்தொகை யின் அர்த்தம்

பிணைத்தொகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பணயக்கைதியை விடுவிப்பதற்குக் கேட்கும் தொகை.