தமிழ் பித்தப்பை யின் அர்த்தம்

பித்தப்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பித்த நீர் சேர்வதற்காகக் கல்லீரலோடு இணைந்து அமைந்திருக்கும் பை போன்ற உறுப்பு.