தமிழ் பிதிரார்ஜிதம் யின் அர்த்தம்

பிதிரார்ஜிதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தந்தை வழி வந்த முன்னோரின் சொத்து; பூர்வீகச் சொத்து.