தமிழ் பிதுரார்ஜிதம் யின் அர்த்தம்

பிதுரார்ஜிதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு