தமிழ் பின்கட்டு யின் அர்த்தம்

பின்கட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வீட்டின் பின்பகுதி.

    ‘பின்கட்டிலிருந்து ஆடு கத்தியது’